Ako používať ListMaestro?

Používanie ListMaestro e-mail je aj napriek rozmanitosti jeho funkcií prekvapujúco jednoduché.

Základné pojmy

Záklaný pojem je skupina. Skupina je zoznam ľudí, s ktorým je možné vykonať viacero úkonov. Napríklad jedným úkonom môže byť posielanie newslettrov všetkým členom skupiny, druhým, vytvorenie nových podskupín, ktoré sa dajú zlučovať alebo rozdeľovať.Počet vytvorených skupín je neobmedzený, ale počet členov obmedzuje predplatený balík.

Skupina môže mať registračný formulár, ktoré môžete umiestniť na svojej web stránke, avšak funguje to aj samostatne na webstránke ListMaestro e-mailu. V registračnom formulári popri povinnom vyplnení emailovej adresy a mene je možné od návštevníka žiadať aj iné informácie. Tieto polia si viete nastaviť v menu "moje skupiny -> úpravy -> dátové polia".

E-správy pred posielaním treba vytvoriť v menu "Newsletters". Posielanie newslettrov prevediete kliknutím na pole "Posielanie e-mailov -> Okamžité posielanie emailu jednej skupine". Pripravený newsletter môže obsahovať aj osobné údaje, ktoré registrujúci poskytol vo formulári (napr. meno, adresa). Je možné poslať aj testovací newsletter (pre kontrolu obsahu), okrem toho môžete nastaviť aj časovanie posielanie newslettrov. Newsleter môže byť formátovaný (HTML), alebo vytvorený v jednoduchom textom programe podobnom wordu. Nie je preto potrebné ovládať HTML jazyk. Newsletter môže obsahovať kód potvrdzujúci jeho otvorenie, rovnako aj link k obsahovej stránke. To znamená, že každý poslaný newsletter je osobitý. Môže obsahovať osobné údaje adresáta a okrem toho referenčný link na člena skupiny, podľa ktorého ListMaestro e-mail dokáže zaznamenať komu bol newsletter poslaný.

Pozývací link Je možné ho vložiť do newslettra. Tento link Vás navedie na registračnú stránku, kde je možné presne zistiť cez koho sa sem návštevník dostal.Slúži na to, aby členovia skupín mohli odporúčať iným našu registračnú stránku, zatiaľčo ListMaestro e-mail presne eviduje zaregistrovaného a jeho pozývajúceho.

Ku každej skupine je možné definovať filtre . Toto jedinečné riešenie ListMaestro e-mailu Vám umožní zjednodušiť programovanie komplexných marketingových systémov. Filtre sú vhodné na vyberanie podskupín, alebo na selektívne posielanie e-mailov. Napr. ak ste uviedli v registračnom formulári pohlavie, je možné nastaviť posielanie emailu napr. iba ženám.

Séria newslettrov Najprv je potrebné vytvoriť sériu newslettrov, potom tieto správy v menu "séria newslettrov" môžete načasovať. Časovanie sa dá nastaviť s 5 minútovou odchýlkou od registrácie. Ku každému newslettru je možné nastaviť filter, ktorý určí rozposlanie správ len istým členom. Toto jednoduché programovanie umožňuje tzv. marketingový systém šitý na mieru . Nepotrebujete žiadné hieroglyfy, ani nič podobné, predsa dokážete zaistiť, aby žena dostala ženskú a muži mužskú e-správu s tým istým textom : jednoducho vytvoríte dva newslettre a použijete preň mužov vyberajúci filter , a na druhý ženy vyberajúci filter (samozrejme iba vtedy, ak ste pri registrácii žiadali uviesť pohlavie).

Kvôli obmedzeniam prijímacích serverov sa newslettre neposielajú naraz. Rýchlosť posielania je 10 ks. newslettrov za pol minuty. Doručenie pre väčšiu skupinu takto môže trvať nejaký čas.Rozosielanie newslettrov môžete sledovať v menu "štatistiky -> a môžete tu rozoslanie aj zastaviť.

Návod

Používanie programu je jednoduché. Po prihlásení na ľavej strane sa nachádzajú funkcie hlavného menu . Pri každom úkone je pomôcka, popis pre jednoduchšie používanie. Po prvom prihlásení je vhodné začať s nasledovnými funkciami:
  1. Vytvorte novú skupinu v menu "moje skupiny -> vytvorenie novej skupiny". Názov skupiny môžete zadať ľubovolne, pre vlastnú identifikáciu, inú funkciu jej názov nemá.
  2. Ak chcete žiadať na registračnom formulári aj iné ako základné údaje,môžete definovať nové pole formulára kliknutím hore na link "dátové pole" . Zmenu môžete urobiť aj neskôr, lebo skupina sa dá vytvoriť aj neskôr.
  3. Po uložení novej skupiny treba prejsť do menu "členovia skupín" a kliknuť na link "prijatie nového člena skupiny" . K novej skupine môžete prípadne uviesť aj vlastnú emailovú adresu. Ak chcete zaevidovať viac členov naraz, použite funkciu "členovia skupín -> hromadné prijatie členov".
  4. Keď chcete vložit do newslettra link navádzajúci k ďalšej obsahovej stránke, pripravte si obsah stránky, alebo ich nasmerujte na svoju vlastnú webstránku, na ktorú chcete, aby sa preklikli.
  5. V menu "Newslettre" pripravte nový newsletter . Keď chcete, môžete sem vložiť aj link na prekliknutie, ktorý návštevníka navedie na predtým vytvorenú obsahovú stránku.
  6. Pošlite testovací newsletter v menu "posielanie e-mailov".
  7. Pozrite si e-mailovú schránku, či je správa taká, ako ste si predstavovali. Ak áno, môžete ju rozposlať celej skupine.
  8. V menubode štatistiky môžte sledovať krok po kroku doručovací postup. Okrem iného aj to, kto si správu už otvoril a sa preklikol na zaslaný link.
  9. Keď chcete zmeniť nejaké nastavenie v skupine (napr. zmeniť registračný formulár), môžete to urobiť kedykoľvek: menu "moje skupiny" klik na "editáciu".
  10. Takisto tu môžete vytvoriť nové skupiny, napr. kopírovaním existujúcej skupinu. Iné hromadné úkony môžete vykonat v menu "členovia skupín -> vyhľadávanie, úpravy,prezeranie členov v skupine".

Pri každej funkcií je návod. Kliknutím na ikonku (pomoc) sa v samostatnom okienku objavia vysvetlivky. Ak sa okienko neobjaví, musíte povoliť vyskakujúce okienka v prehliadavači.

ListMaestro
|
2009-2024
|
support zavináč listmaestro bodka com
|||
Copyright © ListMaestro